แข่งกิน มาม่าเผ็ด 3ห่อ กับ Kyutae Oppa ใครชนะ ได้ Gucci 3x,xxx-. (พี่เบสสายเปย์) | KAMSING FAMILY

  มุมมอง 1,650,334

Kamsing Family Channel

หลายเดือนก่อน

เบสท์ รักษ์วนีย์ คำสิงห์ กับ โบ๊ท ภูวรักษ์ คำสิงห์ แข่งกินมาม่าเผ็ด 3ห่อ กับ ซิม Kyutae Oppa ใครชนะได้ Gucci ใครได้ต้องเป็น.... 55555555

IG: Kamsing_family
kamsing_family
IG: bestkamsing
bestkamsing
IG: boatkamsing
boatkamsing?igshid=1uysc61a1qw2p

ความคิดเห็น
Kamsing Family Channel
Kamsing Family Channel หลายเดือนก่อน
เบสกับซิม เป็นเพื่อนกันนะคะ อาจจะมีคำหยาบ และแกล้งกันแบบเพื่อนนะทุกคน😅
ธนู พักกะสา
ธนู พักกะสา 2 วันที่ผ่านมา
😎😃😊😚🙂🙂🤗😇😇😍😍😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😀😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😊😊😊😊😊😚😊😊😊😊😊😊😊😊😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😍
ธนู พักกะสา
ธนู พักกะสา 2 วันที่ผ่านมา
143737849
ณัฐวัตร มานะมุติ
ณัฐวัตร มานะมุติ 3 วันที่ผ่านมา
😁😁😁😂😂😂😚😚😚
vongkot lamsakul
vongkot lamsakul 4 วันที่ผ่านมา
น่าจะคิดมากกว่าเพื่อน5555
BAS BASCH
BAS BASCH 4 วันที่ผ่านมา
เบสกับซิมสี่กันเลย
PI
PI ชั่วโมงที่ผ่านมา
กดไลให้ทุกคน
Yuphin Bunsophit
Yuphin Bunsophit 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
5หมื่นเเล้ว
ยอด ชัยพัฒ
ยอด ชัยพัฒ 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ฟ้องพี่อู๋แน่แบบนี้
ไอ่เบรค ไอ่เด็กบ้านทุ่ง
ไอ่เบรค ไอ่เด็กบ้านทุ่ง 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ไม่ได้พี่อู๋จูนของพี่เฟียต5555
MASTER GAMER
MASTER GAMER วันที่ผ่านมา
พี่คับไลน์ครบแล้วไปเดทกับพี่ซิมด้วยน่าอย่าลืมน่ะคับ🔥FC
Thanyawee Chomnanta
Thanyawee Chomnanta วันที่ผ่านมา
อยากเห็นพี่สองคนเป็นแฟนจังเลยครับ😁
พัชรพล อุปสิทธิ์
พัชรพล อุปสิทธิ์ วันที่ผ่านมา
9หมื่นไลค์ละครับ55
Mail mail
Mail mail วันที่ผ่านมา
พี่โบ๊ตโครตฮาครับ
Biggh111 M
Biggh111 M วันที่ผ่านมา
พี่ค่ะ9หมื่นไลน์แล้วทำไหมหนูยังไม่เห็นคริปเป็นแฟนกับคิวเทโอปป้าเลยค้า
Nasreeya M
Nasreeya M วันที่ผ่านมา
ดูพี่เบสอยากจะเป็นแฟนกับเคยูเทoppa จิงๆดูจากพฤติกรรมของพี่เบสน่ะ😆😆😆😆😆
Suhaira Samah
Suhaira Samah วันที่ผ่านมา
ไลค์เกิน5หมื่นเเล้วอ่าา เมื่อไหร่จะเดตด้วยกัน
Y I R TV
Y I R TV วันที่ผ่านมา
ถึงแล้วค้าบ50;000
ภานุวัฒน์ หงษา
ภานุวัฒน์ หงษา วันที่ผ่านมา
ถึง5หมื่นแล้ววว
channel banluesap family
channel banluesap family 2 วันที่ผ่านมา
พี่เบสควรเป้นแฟนกับพี่อู๋
Sor Chumsai
Sor Chumsai 2 วันที่ผ่านมา
ทำคริปเลยงับ เหมาะ55555😝 #ไครอยากดูช่วยดันกันหน่อย
สิรภพ จะวะอรรถ
สิรภพ จะวะอรรถ 2 วันที่ผ่านมา
เป็นแฟนกันเลย(เห็นไล)
beam TV
beam TV 2 วันที่ผ่านมา
โบ๊ทมาเป็นตัวประกอบ
Jidapa Jidapa
Jidapa Jidapa 2 วันที่ผ่านมา
เพิ่งมาค่ะ
FC lucky 5 x2
FC lucky 5 x2 2 วันที่ผ่านมา
無い。からください下さいか下さいからが下さいが下さいかくださいからくださいくださいかください下さい。からくださいくださいくださいください下さいから、からが下さい下さいください、から下さいください下さい、かな?下さいかから下さい、、かな↓。下さい下さい!下さい下さい。かなからください。かなください下さい、からください下さいからかなかくださいくださいください!からくださいか、、ください下さいがくださいからくださいがからかがください下さいからがくださいください下さい。かな↓下さいか、?ください。ください、から下さいからくださいがくださいか🉑?が!かなかからください下さい、!。?ください。くださいかな↓下さいかくださいくださいください、、ください。かなから、下さいがかください!からがください下さいかな↓←↓くださいが!くださいくださいください。からかくださいからくださいかください下さいください、下さい、からくださいかな↓か下さいから下さいか🉑かから下さい下さいが下さい下さい。からくださいから🈳。かな↓がか🉑くださいかが下さいからが下さいが。くださいください下さいからくださいがからくださいくださいください下さいくださいくださいくださいくださいくださいくださいくださいからかください下さいが下さいか下さい。からくださいください下さいからくださいかからください下さいがかくださいが下さいからくださいからくださいかください下さいかくださいが下さいからくださいから下さいくださいください下さいが。から下さいからかくださいください下さいかください下さいから下さい下さいがかくださいかくださいから下さいか下さいが。から下さいからください下さいかくださいかくださいが下さいがからくださいからください下さいからくださいかくださいがかください下さいかくださいからくださいが下さいからください下さいかくださいかくださいが下さいからくださいからくださいかください下さいかくださいが下さいがからくださいからくださいかください下さいからくださいが下さいが下さいからくださいかくださいくださいが下さいかくださいかくださいからください下さいからくださいが下さいが下さいかくださいかくださいからください下さいから下さいくださいくださいくださいくださいください下さいがかくださいからくださいが下さいからくださいかくださいが。からください。、から🈳かください!からが?からくださいくださいから下さいか下さいくださいください下さいくださいが!からくださいか下さいからくださいが下さいが?からくださいかください下さい中。うかしら↓、下さいが、かなヵがから下さいかなか下さいくださいくださいくださいくださいくださいかⅡ下さい、くださいから、からか🉑が。くださいくださいくださいか可山名ゆら冷な、下さいが?🈂用意下さいから下さいかなからかください、下さいくださいかな→くださいかなくださいから下さいくださいからください、からくださいか?ください。くださいから🈳?くださいかな下さいから下さいくださいくださいください、下さい下さいください。かなが下さい?かな。からくださいが下さいかな!、?下さい下さいが?ください!ください。下さいくださいから、下さいから🈳ください下さいか🉑した下さいから下さい下さい下さい下さいがから、からが下さいか?から下さいから下さいか下さいくださいがかが下さいからくださいかからくださいからください下さいが下さいくださいがください下さいからかくださいくださいください下さいかな。、?から🈳いたしますからください、かなから下さいがくださいくださいがくださいくださいか下さいかからがか下さいからくださいからくださいが下さいかなか下さいくださいゃ下さいがか?かな↓がからかから7つくらいか、がかなから下さいかな↓かから下さいから下さいがかさに谷中から、?くださいかな下さいください下さいくださいからがくださいくださいくださいくださいください、から🈳、からがから。くださいください下さいが。くださいかから🈳。くださいください。ください!ください?くださいくださいくださいくださいくださいかな↓下さいかなから下さい、?ください敵差な花咲下さいください下さい。くださいくださいから有る下さいございますくださいございますけどくださいが!から、、ください下さい?下さいください!ください。からくださいか🉑いたしますかくださいがから。が、かなが下さいからかかな↓下さいがから下さいかください下さいください下さいかな!から、からか🉑したかくださいください!かな下さいがから下さいからかな下さいくださいかな下さいか下さいがかくださいがかな下さい下さいから🈳いたしますかねますかな↓下さいが タナハニか、くださいかな。かな下さいください下さいぃくからですかねくかい。した→がからかもございます
FC lucky 5 x2
FC lucky 5 x2 2 วันที่ผ่านมา
พิมหาพ่อ
FC lucky 5 x2
FC lucky 5 x2 2 วันที่ผ่านมา
.
Cul Roly
Cul Roly 2 วันที่ผ่านมา
เอ็นดูโบ๊ท เค้ากินขนมอยากกินด้วย
Frontli pikrajy ฟรอนท์ลี่ ปี่กระจาย
Frontli pikrajy ฟรอนท์ลี่ ปี่กระจาย 2 วันที่ผ่านมา
5555
cheese chark
cheese chark 3 วันที่ผ่านมา
50,000เเล้วนะ
Siriphen Bunsong
Siriphen Bunsong 3 วันที่ผ่านมา
เเล้วพี่อู๋จูนล่ะ
Onanong Khamdaengdee
Onanong Khamdaengdee 3 วันที่ผ่านมา
5หมื่นไลค์แล้วจย้าาา
เผือก วงสุทัด
เผือก วงสุทัด 3 วันที่ผ่านมา
เหมือนพี่เบสชอบพี่ชิม
สมัย พิมพร
สมัย พิมพร 3 วันที่ผ่านมา
พี่เบสเเย่งเเฟนพี่มินตัน
DJ NU_REMIX
DJ NU_REMIX 3 วันที่ผ่านมา
โบทกับซิมเหมือนพ่อลูกอะ555
อัญชลี ครองสมบัติ
อัญชลี ครองสมบัติ 3 วันที่ผ่านมา
ตลกทรงผมของพี่โบ๊ท
ทศกัณฐ์
ทศกัณฐ์ 3 วันที่ผ่านมา
เกิน5หมื่นไลแล้ว รีบทำคลิปคู่กันเลย55(Fcเบส&ซิม)
Wongchan BB
Wongchan BB 3 วันที่ผ่านมา
PBA econo lube live tonight.
Brutal darkness
Brutal darkness 3 วันที่ผ่านมา
เหมือนครูพี่เป็ดและพี่ออนเลย5555
อิสาน ม่วนกุ๊บ
อิสาน ม่วนกุ๊บ 3 วันที่ผ่านมา
ไลน์เยอะมากพี่คิวเทหล่อ
amphavanh angmutsa
amphavanh angmutsa 4 วันที่ผ่านมา
FC พี่ซิ่ง มาดุแล้วน่ะ
รัชภมิ ผาจันทร์
รัชภมิ ผาจันทร์ 4 วันที่ผ่านมา
หน้าพี่เหมือนพี่ออนเลย
ภูมิ เสียมไหม
ภูมิ เสียมไหม 4 วันที่ผ่านมา
อยากกินเลย
ดีดีดี โฟน
ดีดีดี โฟน 4 วันที่ผ่านมา
คู่จิ้นคู่ใหม่555 ติดตามเเล้วน่ะครับ
N K
N K 4 วันที่ผ่านมา
มึงกูแล้วแปลกๆ55
kanomtan n
kanomtan n 4 วันที่ผ่านมา
เอาพี่คิวเทมาแกงงง🤣🤣
รุ่งมณี บึงกลาง
รุ่งมณี บึงกลาง 4 วันที่ผ่านมา
ดูแล้วหิวข้าวเลย
BUABUCHA_ aaa
BUABUCHA_ aaa 4 วันที่ผ่านมา
พี่เบสสส 8.6หมื่นเเล้วน๊าา อย่าลืมที่บอกน๊าาาา🤣🎉💗
วิธวินท์ ชุทผัน
วิธวินท์ ชุทผัน 4 วันที่ผ่านมา
80,000แล้วคับพี่เบส
LUMPY GOD FF
LUMPY GOD FF 5 วันที่ผ่านมา
โบ๊ทผมเป็นไร
สายสุนีย์ พงษ์สวัสดิ์
สายสุนีย์ พงษ์สวัสดิ์ 5 วันที่ผ่านมา
อยากให้พี่เบสแข่งกินมาม่าเผ็ดกับตากล้องค่ะ
chanoknan Yamkesorn
chanoknan Yamkesorn 5 วันที่ผ่านมา
8หมื่นไลค์แล้ว ถ่ายคลิปเป็นแฟนกันหรือยังอะ อยากดูแย้วว
สันติ ชาวดร
สันติ ชาวดร 5 วันที่ผ่านมา
เหมือนคนข่างหลังหยากกินเลยคราบ
ต้นน้ํา 895
ต้นน้ํา 895 5 วันที่ผ่านมา
เณรวัดเส้าหลิน
วรโชค จันทร์กลาง
วรโชค จันทร์กลาง 5 วันที่ผ่านมา
อย่าลืมพี่มินตันนะพี่
Riew Tv2
Riew Tv2 5 วันที่ผ่านมา
ก้สมกันดีน่ะครับ😄
พรรณทิภา จิ๋วแหยม
พรรณทิภา จิ๋วแหยม 5 วันที่ผ่านมา
พี่เบส ชอบพี่ซิมหรอ ผมชอบตอนได้ทุกคืนอะ
STAR DARK
STAR DARK 5 วันที่ผ่านมา
0:25เขาทำไร กันนะ
Pk Pj
Pk Pj 5 วันที่ผ่านมา
ระวังพี่มินตันนะครับ
ธนา เเก้วกั้น
ธนา เเก้วกั้น 5 วันที่ผ่านมา
เหมือนโบ๊ทเป็นตัวประกอบเลยอ่ะ555😂
Jelee Like
Jelee Like 5 วันที่ผ่านมา
ไลค์ถึงเเล้วน้าาาา
BALL_Chananl. TH
BALL_Chananl. TH 5 วันที่ผ่านมา
8.5หมื่นวิวแล้ว
BALL_Chananl. TH
BALL_Chananl. TH 5 วันที่ผ่านมา
นึกว่าพี่เป็ดกับพี่อร
SEAN NON
SEAN NON 5 วันที่ผ่านมา
กูว่าเขาชอบคิวเทจริงๆเเหละ😂
เอื้อม ไงจะใครล่ะ
เอื้อม ไงจะใครล่ะ 5 วันที่ผ่านมา
8.5หมื่อไลค์เเล้ววว
Focus Tv
Focus Tv 6 วันที่ผ่านมา
เท่าที่ผมดูมา ทำไมช่อง คำสิงห์เเฟมมีลี่ ถึงภาพเเลคๆ
KIRI-HEART GAMES
KIRI-HEART GAMES 6 วันที่ผ่านมา
กูชนะต้องเป็นแฟนกู พี่ซิม กูต้องชนะ555
น่ารัก เอิ่ม
น่ารัก เอิ่ม 6 วันที่ผ่านมา
จิ้นนนนนนน่ารักมาก🥺🥺🥺
Nur-ining Saleah
Nur-ining Saleah 6 วันที่ผ่านมา
50000ถึงแล้ววต้องไปเดทกัน
ประทานพร เนตรถาวร
ประทานพร เนตรถาวร 6 วันที่ผ่านมา
แล้วพี่อู๋จุนล่ะค่ะ
ปัญญา พันธุ์ยาง
ปัญญา พันธุ์ยาง 6 วันที่ผ่านมา
อยากให้พี่คิวเทคู่กับพี่เบส
waa nuun
waa nuun 6 วันที่ผ่านมา
ต้องเดทละแหละ555
MR. Teerapat TH
MR. Teerapat TH 6 วันที่ผ่านมา
คู่นี้พูดมึงกูกันโคตรสุดอ่ะ555เหมือนคู่พี่อรพี่เป็ดเลยไอ้แม่ย้อยย55555พี่เบสลองทำคลิปเป็นแฟนกัน1วันหน่อยครับ(กับพี่ซิม) ผมว่าคนดูชอบ55 จิ้นอีกคู่ละ555 ซิม-เบส เป็ด-อร
sonsukson
sonsukson 6 วันที่ผ่านมา
แต่คู่นี้ก็น่ารักดีนะ
ปาย บีม ปาม เเชเเนล
ปาย บีม ปาม เเชเเนล 6 วันที่ผ่านมา
3:54
ปาย บีม ปาม เเชเเนล
ปาย บีม ปาม เเชเเนล 6 วันที่ผ่านมา
1:47
ณัฐฐิญา ทองเจริญ
ณัฐฐิญา ทองเจริญ 6 วันที่ผ่านมา
ชอบๆๆทั้ง2คนคะ เหมือนเป็ดกับอรเลย เคมีเข้ากันนับนุนๆๆทำบ่อยๆๆนัคะ
น้ําฝน มานะชีพ
น้ําฝน มานะชีพ 6 วันที่ผ่านมา
พี่คะตอนไหนพี่จะทำคลิปเป็นแฟน
Aurn tv
Aurn tv 6 วันที่ผ่านมา
ตลกอ่ะ555
ใช่ เเงะ
ใช่ เเงะ 7 วันที่ผ่านมา
เหมือนพี่เป็ดกับพี่ออนอยู่ด้วยกันอ่ะ
ACK C4
ACK C4 7 วันที่ผ่านมา
พี่เบสนอกใจพี่อู๋จุนอะะะ
ไซบอร์กปีศาจ เจนอส
ไซบอร์กปีศาจ เจนอส 7 วันที่ผ่านมา
พี่เบสพูดคำหยาบหาดูได้ยากน่ารักไปอีกเเบบ
Asuri FF
Asuri FF 7 วันที่ผ่านมา
555 เขียนปกคลิปผิดชีวิตเปลี่ยน 555+
คิงคอย channel
คิงคอย channel 7 วันที่ผ่านมา
เหมือนเพลงkrkเลยอ่ะสู้ต่อไปถ้าใจเรายังสู้ต่อ
Thu Makk
Thu Makk 7 วันที่ผ่านมา
ถึงแล้วทำเลย
นีซ๊ะ มะเเซ
นีซ๊ะ มะเเซ 7 วันที่ผ่านมา
อย่าจีบซิมเดี๋ยวพี่อู๋จูนงอล
Sport Gamer
Sport Gamer 7 วันที่ผ่านมา
ชอบๆ
หทัยวรรณ ศักดิ์ศรี
หทัยวรรณ ศักดิ์ศรี 7 วันที่ผ่านมา
พี่อู๋จุนจังจิ้รกว่านี้
Thongsai Omsongkram
Thongsai Omsongkram 7 วันที่ผ่านมา
พี่เบสพี่ซิมน่ารักมากกกอยากให้เป็นแฟนกันจริงๆเลย
Aliyas Leedo
Aliyas Leedo 7 วันที่ผ่านมา
ไลค์เกิน5หมื่นแลัวน้ะะะ ตามสัญญา
Phuminan Nan
Phuminan Nan 7 วันที่ผ่านมา
ไปเดทกันเลย
Nam fon
Nam fon 7 วันที่ผ่านมา
พี่เบสชอบคิวเทป่าวเนี่ย5555
Nam fon
Nam fon 7 วันที่ผ่านมา
8หมื่นไลค์ลิ้ววว
เฟรช ตตต
เฟรช ตตต 7 วันที่ผ่านมา
50000ไลน์เเล้วครับ
สมศรี หีเลืองเเสง
สมศรี หีเลืองเเสง 7 วันที่ผ่านมา
ไลค์80000เเล้วครับบบบบบ
วริศรา ทองบูรณ์
วริศรา ทองบูรณ์ 7 วันที่ผ่านมา
เป็นเลย
FC สไปรท์
FC สไปรท์ 8 วันที่ผ่านมา
จิ้น
อามร คําอาจ
อามร คําอาจ 8 วันที่ผ่านมา
11:25สงสารพี่โบ๊ทค่ะ555
BLACK RR
BLACK RR 8 วันที่ผ่านมา
คิวเทเขิลนะ ดูออก
Thaenza ZAGameing X2
Thaenza ZAGameing X2 8 วันที่ผ่านมา
พี่ครับทำไมกดกระดิ่งไม่ได้ครับ
Shining Tan Channel
Shining Tan Channel 8 วันที่ผ่านมา
เกิน5หมื่นไลท์แย้วววว💓
Worakan Na hongsa
Worakan Na hongsa 8 วันที่ผ่านมา
เวลาที่พี่แกล้ง พี่ต้องใส่เกลือแทนนํ้าปลาค่ะ เพราะไม่มีกลิ่น และเค็มมากกว่า
โอปป้า แมมมอธ
โอปป้า แมมมอธ 8 วันที่ผ่านมา
เลย50,000ไลค์​แล้ว​ต้องเดทกันแล้ว
ดี Net
ดี Net 8 วันที่ผ่านมา
14:14
วรรณนิษา คืนผล
วรรณนิษา คืนผล 8 วันที่ผ่านมา
ปะๆๆเยอะมากๆ
Jekez G
Jekez G 8 วันที่ผ่านมา
พี่อู่เท่านั้น
N / L Deinol
N / L Deinol 8 วันที่ผ่านมา
8 หมื่นไลค์แล้วครับ เกินนน 55
GOT7 "Breath (넌 날 숨 쉬게 해)" M/V
3:50
JYP Entertainment
มุมมอง 25M
Chinese Food Spicy - Tik Tok Chinese (P2)
09:14
69 Channel
มุมมอง 40M
GOT7 "Breath (넌 날 숨 쉬게 해)" M/V
3:50
JYP Entertainment
มุมมอง 25M